2019.10.08  Pályátati hirdetmény Bursa Hungarica

Lomtalanítás

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

 Kótaj településen a lomtalanítás ideje: 2019. Május 03. a vegyes hulladék megszokott gyűjtési napján, azzal azonos időpontban.

 Társaságunk kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

 

Kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladékkal megszokott időpontban szállítják el azt. 

 

A település tisztaságára való tekintettel kérjük, hogy a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét visszatérni!

 

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítve gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

2019.04.02. Hírdetmény

Kótaj Község Önkormányzata Top3.2 Top 3.2.1-16 kódszámú, Ibrány-Fráter kúria energetikai korszerűsítése c. pályázathoz projektmanageri feladatok ellátásához jelentkezést vár. A jelentkezéshez   önéletrajz csatolandó. A feladat ellátása megbízási jogviszonnyal történik 2019.05.01-től -2021.05.01-ig.

 

2019.02.04 Közlemény

Kótaj Teleházban (Hunyadi u.10) intézhető ügyek :

 

Kiszállás időpontja
2019.02.01.; 9:00 - 12:00
2019.02.08.; 9:00 - 12:00
2019.02.15.; 9:00 - 12:00
2019.02.22.; 9:00 - 12:00
2019.03.01.; 9:00 - 12:00


     TÁJÉKOZTATÓ
   a Kormányablak Buszban intézhető ügytípusokról

Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
• személyazonosító igazolvány (eSZIG) ügyintézés;
• útlevél ügyintézés;
• vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
• elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása,
   megrongálódott személyi okmányok cseréje;
• parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek átvétele);
• lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
• NEK adatlap (regisztráció) 
 
Gépjármű-ügyintézés
• járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygépkocsi,
  tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok esetén);
• járművek forgalomból történő kivonása;
• jármű üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos ügyintézés;
• közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező adatok változtatása;
• elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személygépkocsi,
   tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok), forgalmi engedély,
   törzskönyv pótlása;
• megrongálódott, forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;
• származás ellenőrzés iránti kérelmek átvétele. 
 
Egyéb feladatok
• adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a járműnyilvántartásból, a vezetői engedéllyel kapcsolatban, illetve az előéleti pontrendszer nyilvántartásból (kérelmek átvétele, illetve az adatszolgáltatás teljesítése postai úton 8 napon belül);
• adatletiltási kérelmek átvétele;
• egyéni vállalkozói ügyek intézése;
• ügyfélkapu regisztráció;
• Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatásainak igénybevétele;
• Telefonos Azonosítás szolgáltatás ügyfél-regisztráció;
• Időszaki Értesítés Szolgáltatás igénylése.

 

2018.06.14 Riasztó és sziréna üzempróba Június 19-én

2018.06.14  NYÁRI DIÁKMUNKA TÁJÉKOZTATÓ

2018.05.03 Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kótaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1) Kormányrendelet 17 § (1) bekezdésének megfelelően elkészítette temetőkataszteri térképét és nyilvántartását.    A térkép papír alapon Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. A digitális térkép elérhető a www.sirhelynavi.hu oldalon.

A térkép kereső funkciójának használatával a sírhely és annak száma, elhelyezkedése megtalálható. A CTRL billentyű és bal egérgomb egyidejű használatával a sírhelyről fényképfelvétel látható. A funkciók használatához szükséges a „beállítások” menüben az „ előugró ablakok” engedélyezése.

 

2018.03.22 Kemecse rendőrőrs tájékoztatása fogadóóráról.

2018.03.20  Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek (naptárnak) megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a Húsvéti ünnep körüli hulladékszállítás az alábbiak szerint alakul:

2018. március 30-án, (Nagypénteken) a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.

A 2018. április 2-i (Húsvét hétfői) körzetből 2018. március 31-én (szombaton) szállítjuk el a hulladékot.

A Hulladékudvarok, valamint a Regionális Hulladékkezelő Üzem március 30-án, 31-én és április 2-án zárva tartanak.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

2017.12.01 Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázati hirdetmény

2017.10.15  Pályátati hirdetmény Bursa Hungarica

2017.10.15 TÁJÉKOZTATÁS  ebzárlatról és legeltetési tilalomról

2017.03.07 TÁJÉKOZTATÁS  ebzárlatról és legeltetési tilalomról

 

TÁJÉKOZTATÁS a felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről

TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőiparitevékenységre vonatkozó szabályozás. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a lakossági kéményseprést a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi.

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt értesíti a tulajdonosokat. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyeneslakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, billetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid- érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÁS

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda átmenetileg zárva tart. Hulladékszállítással kapcsolatos ügyeiket a Bokréta u. 22. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában intézhetik, hétfőtől csütörtökig 7.30-tól  15.45-ig, valamint pénteken 7.30-tól 14.00-ig.

A Korányi F. u. 3. sz. alatti Hulladékudvar továbbra is zavartalanul üzemel.

Megértésüket köszönjük!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

 

 

                                                   

A kúriát 1815-ben építette Ibrányi Antal. A gyermektelenül elhalt gazdag földesúr unokaöccsére, Ibrányi Ferencre hagyta az épületet. Ő a hatalmas családi birtokot elkártyázta. Így adódott, hogy Jókai Mór „Egy magyar nábob” című regényében az ő egyéniségét is belegyúrta a főhős, Kárpáthy János alakjának megformálásába. A kúria később többször gazdát cserélt, végül a Fráter család kezébe került, akik még az 1920-as években is birtokolták 1953-ban a teljesen lepusztult kúriát műemléké nyilvánították.

Mindkét végén kontyolt manzárdtetős műemlék épület. A téglalap alakú épület főhomlokzatát középrizalit emeli ki. A timpanonban az Ibrányi család címere látható: ágak között balra ugró szarvas, fölötte korona. Az épület belsejében a teljes mélységben végighúzódó díszterem két oldalán két-két sor szoba található A főhomlokzati oldalon két bejárati előcsarnok, egy nagy és egy kis szoba van – ez a rész átalakított. Bár a berendezése nem maradt meg, néhány szép cserépkályha azért árulkodik az egykori tulajdonosok vagyoni helyzetéről.

Virtuális séta

 

 

 

Kótaj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számmal ellátott „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” c. felhívásra, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség az IKT-2016-114-I1-00002086. iktatószámú Támogatói okiratban az önkormányzatunknak 6.988.688 Ft támogatást állapított meg.

A támogatás vissza nem térítendő, támogatási intenzitása 100 %.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.10.12.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projekt célja:

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

                                    

„Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”című projekt nyitórendezvénye 2016. július 22-én 10 órakor kerül megrendezésre Kótajban, az Ibrányi-Fráter kúria kertjében.

 

A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”című projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén 86 millió forint támogatásban részesül.

 

Az EGT és Norvég Alap támogatásával Kótaj Község Önkormányzata a kúria belső terének és környezetének korhű helyreállítását valósítja megHU07-0072-A2-2013 azonosítószámú projekt keretében, mely nem csupán az épület turisztikai-kulturális hasznosítását, hanem a térség turisztikai fejlesztését és gazdasági fellendülését is szolgálja.

A projekt célkitűzései:

-      Ibrányi-Fráter Kúria – mint épített örökség – helyreállítása és hosszútávon történő fenntartása az értékmegőrzés érdekében.

-      A helyi kulturális értékek hozzáférhetővé tétele.

-      Versenyképes turisztikai attrakció létrehozása a kúria attraktivitásának látogatóbarát fejlesztésével.

-      A tájgazdálkodás élményszerű bemutatása helyi szereplők bevonásával.

 

A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a projekt legfontosabb feladatairól és várható eredményeiről; továbbá lehetőséget teremtsen együttműködések kezdeményezésére.

 

Helyszín
Ibrányi-Fráter Kúria  (4482 Kótaj, Jókai út 53.)


Program (2016. július 22.)

  9:50 – 10:00         Regisztráció

10:00 – 10:20           „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása”projekt bemutatása

10:20 – 10:30           Kérdések, hozzászólások

 

 

 

 „Az Ibrányi-Fráter Kúria, mint kulturális örökség helyreállítása” című projekt az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatásával valósul meg.