Szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatás

A kérelem beadási határideje 2022. december 30.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A tüzelőanyag támogatás igénylése az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével történik. A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező mellékletei:

 - a háztartásban élő nagykorú családtagok lakcím kártyájának fénymásolata vagy annak bemutatása       

                                                 - igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

        

A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. DECEMBER 30.

Kérem figyeljenek a határidő betartására! Határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

 

A kérelmek elbírálásának, és a tüzelő átvételének várható ideje 2023. január.

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28.500.-Ft) 350%-át, azaz 99.750.-Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás természetbeni, és kizárólag fabrikettre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

Bővebb információ és tájékoztatás személyesen Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy a (06-42) 208-300-as telefonszámon kérhető. A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető innen .