Lezárult a "BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE KÓTAJ TELEPÜLÉSEN" című projekt, melyet Kótaj Község Önkormányzata valósított meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával.

A TOP.-1.4.1-19-SB1-2019-00016 projekt keretében Kótaj településen egy 1 csoportszobás, 12 férőhelyes bölcsőde építését valósította meg Kótaj Község Önkormányzata 186.702.924 forint pályázati forrásból. A megvalósítás során fő cél a 0-3 éves korú gyermekek egészséges testi, lelki és a személyiségük fejlődéséhez szükséges körülmények biztosítása. Az európai uniós normáknak megfelelő szabványos eszközök beszerzésével biztosítani a gyermekek intézményi ellátását. 

A közvetett célcsoport a legnehezebb helyzetben lévő, gyermeküket egyedül nevelő szülők, valamint  a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek szülei, akiknek száma rendkívül magas a térségben. A projekt további célja a kapacitás növelésével a szülők munkaerőpiacra történő belépésnek, visszatérésének elősegítése. 

A projekt során egy földszintes, egy csoportszobás bölcsőde megépítésére került sor, 12 érőhely biztosításával, napelemes megújuló energiarendszer beépítésével. Az épület közútról történő megközelíthetőségét kettő parkoló biztosítja, melyből egy akadálymentes kialakítású.

A bölcsőde 2022 márciusától várja a gyermekeket a Szent István utca 1/B. szám alatt.