T Á J É K O Z T A T Ó

 

Szociális célú tüzelőanyag (szén) támogatás

 

A kérelem beadási határideje 2021. november 30.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A tüzelőanyag támogatás igénylése az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével történik. A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező mellékletei:

 - a háztartásban élő nagykorú családtagok lakcím kártyájának fénymásolata vagy annak bemutatása       

                                                 - igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

        

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. NOVEMBER 30.

Kérem figyeljenek a határidő betartására! Határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

 

A kérelmek elbírálásának, és a tüzelő átvételének várható ideje 2021. december.

 

Kótaj Község Képviselő-testületének 4/2021 (X.26.) Ökt. rendelete szerint szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2021-ban 28.500.-Ft) 350%-át, azaz 99.750.-Ft-ot nem haladja meg.

 

A támogatás természetbeni, és kizárólag szénre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

Bővebb információ és tájékoztatás személyesen Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy a (06-42) 208-300-as telefonszámon kérhető.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető innen: files/Tzel_ignyllap_2021.pdf