T Á J É K O Z T A T Ó

 

Szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatás

 

A kérelem beadási határideje 2023. december 29.

 

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Kótaj Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű személyek, családok részesülhetnek. Háztartásonként egy személy nyújthat be kérelmet.

 

A tüzelőanyag támogatás igénylése az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével történik. A kérelem a meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető hiánytalannak, azok benyújtásától semmilyen esetben nem tekintünk el.

A kérelem kötelező mellékletei:

 - a háztartásban élő nagykorú családtagok lakcím kártyájának fénymásolata vagy annak bemutatása       

                                          - igazolás a háztartásban élők havi nettó jövedelméről

 

       A kérelmek benyújtásának határideje: 2023. DECEMBER 29.

 

 

       A kérelmek elbírálásának, és a tüzelő átvételének várható ideje: 2024. január vége.

 

A támogatás természetbeni, és kizárólag fabrikettre vonatkozik. Megállapítás esetén azt sem készpénzre, sem más tüzelőanyagra nem áll módunkban átváltani!

 

Bővebb információ és tájékoztatás személyesen Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy a (06-42) 208-300-as telefonszámon kérhető. A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető Kótaj Község Polgármesteri Hivatalában, vagy letölthető innen.